0164 - 745 071

Over centrumFIT

De naamgeving van centrumFIT fysio is tweeledig:

 • Enerzijds is het een centrum waar gewerkt wordt aan fit worden of fit blijven. Gezondheid wordt steeds belangrijker. We worden steeds ouder en willen juist langer actief blijven. Daarnaast wordt er door de overheid van ons verlangd, dat we steeds langer blijven werken. Allemaal redenen om aandacht te blijven besteden aan onze fitheid.
 • Anderzijds zijn de letters FIT de afkorting van Fysiotherapie, Integratie en Training. Dit zijn de drie pijlers van het centrum.

CentrumFIT fysio levert fysiotherapeutische zorg aan klanten. Deze zorg moet, volgens ons, voldoen aan een aantal eisen, zoals deskundigheid, maatwerk, persoonlijke aandacht, individuele begeleiding, kwaliteit, samenwerking en teamwork.

CentrumFIT fysio levert deze zorg aan klanten met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, die het functioneren in dagelijks leven, sport en werk belemmeren.

Samenwerking staat voor centrumFIT fysio centraal. De deskundigheid van de behandelaar en de wensen en mogelijkheden van de klant moeten leiden tot een gedegen plan van aanpak. Alleen op deze manier gaan we komen tot een goed resultaat en een tevreden klant!

Mission Statement:

Specialist in bewegen, training, sport en arbeid.

Missie:

CentrumFIT fysio is een maatschap voor fysiotherapie , die zorg op maat wil aanbieden in de vorm van:

 • fysiotherapeutische, sportfysiotherapeutische en arbeidsfysiotherapeutische interventies
 • oefenprogramma's
 • persoonlijk advies
 • behandeling en/of begeleiding van klanten die problemen ervaren tijdens de dagelijkse activiteiten, sport en/of arbeid

Door het aanbieden van doelgerichte oefenprogramma's per cliënt, is centrumFIT fysio klantgericht en prestatie gedreven bezig. Tevens biedt het hierdoor de mogelijkheid om de aangeboden zorg meetbaar te maken en is het een uiting van onze innovativiteit en professionaliteit ten aanzien van de zorg die we aanbieden anno nu.

Wij willen een centrum worden waar onze cliënten als eerste aan denken om mee in zee te gaan, waarbij bewegen en revalideren centraal staan, als er in de dagelijkse activiteiten, tijdens het sporten en/of uitoefenen van arbeid een belemmering wordt ervaren.

Visie:

Gezien de stijgende kosten in de zorg, de actievere rol van de cliënt ten aanzien van functioneren in dagelijks leven, werk en sport en de kwaliteit die men van de zorgaanbieder ‘eist’, willen wij het eerste centrum zijn in onze bedrijfstak, die op deze manier zorg aanbiedt in het gebied Hoogerheide e.o. met betrekking tot bewegen, training, sport en arbeid.

Om centrumFIT fysio succesvol te maken bieden wij klantgerichte zorg, uitsluitend geleverd door gediplomeerde en geregistreerde fysiotherapeuten, waarbij bewegen centraal staat. Het werken met realistische doelen die in samenspraak met de cliënt tot stand zijn gekomen, zal het herstel en revalidatietijd alleen maar ten goede komen. 

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken bij centrumFIT? U kunt ons natuurlijk bellen via call 0164 - 745 071 of onderstaand formulier gebruiken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

fysiotherapie &  werken aan je herstel
 
  • CentrumFIT Hoogerheide

   Ouwe Raedthuysplein 16  
   4631 VX Hoogerheide 

   Behandeling op afspraak. Ook 's avonds en in het weekend!

   call  0164 - 745 071

  • facebook-volg-ons